تبلیغات


کودک درون من، اکتیو تشریف داره - منه بی حوصله

کودک درون من، اکتیو تشریف داره

منه بی حوصله

من سال ۸۳ ازدواج کردم یعنی ۱۲ ساله که خلع مقام شدم خخخ

تو این مدت ترشی درست نکردم    نخندین جدی گفتم

دیشب رفتیم خونه یکی از دوستان که همسن منه و دو ماه بعد من عروسی کرده

ترشی درست کرده بود یه عالمه

تازه یه پسر داره همسن اسما و پسر کوچیکش ۴ سالشه و دو ماه دیگه یه دختر به دنیا میاره

من گاهی حوصله اسما رو هم ندارم اون با دوتا بچه و با اون وضع ترشی درست کرده بود

فکر کنم نباید زیادی از خودم  تعریف کنم

 نوشته شده در  یکشنبه 1395/09/14 ساعت 10:09   :توسط [فاطمه]   دوستلارین سوزلری