کودک درون من، اکتیو تشریف داره - نهار امروز


کودک درون من، اکتیو تشریف داره

نهار ماکارونی درست کردم دختر همسایه اومده خونه مون

منم یه بشقاب پر ماکارونی براش کشیدم

مثل چی خورده بعدش میگه خاله ماکارونی اصلا هم خوشمزه نبود

بعدش به من میگن با بچه ها مهربون باشم

[شنبه 1395/09/6] [20:32] [فاطمه ] دوستلارین سوزلری